Den viktigaste organisationen för BIM-standardisering på internationell nivå är buildingSMART International som beskrivs nedan. Förutom detta finns ISO som är det övergripande standardiseringsorganet internationellt och CEN som arbetar på Europeisk nivå. Motsvarigheten till buildingSMART inom geodataområdet heter OGC som också har tydliga kopplingar till BIM.

BIM-standardisering

buildingSMART International

buildingSMART är ett öppet och neutralt internationellt samarbete rörande utveckling och användning av öppna standarder för BIM.

buildingSMART är i Sverige förankrat i BIM Alliance Sweden utgående från en vision om att:

  • buildingSMART-metodik kan implementeras och förankras i Sverige
  • BIM Alliance Sweden – där det är relevant – arbetar på en internationell plattform
  • Bevaka, påverka och driva på SMART-utvecklingen och öka tillämpningen av buildingSMART-standarderna i Sverige
  • Informera och utbilda bygg-, anläggnings- och förvaltningssektorerna

Samarbeten

Sverige deltar i det internationella buildingSMART-samarbetet genom buildingSMART Nordic och gruppen buildingSMART utveckling. Läs om syfte och aktiviteter:

Standarder

buildingSMART-standarderna beskrivs som fristående verktyg:

  • Format - Industry Foundation Classes (IFC)
  • Begrepp – BuildingSMART Data Dictionary (bSDD)
  • Informationsleveranser - Information Delivery Manual (IDM)

Läs mer om buildingSMART-standarderna

Verktyg till standarder

  • Objektbibliotek
  • BIM-viewers och gratis BIM-program

Läs mer om buildingSMART-relaterade verktyg