- Vi kommer att visa hur Kärnkraftsindustrin, Disney World i Shanghai och Hofor (Storköpenhamns försörjningsbolag) hanterar all sin tekniska anläggningsinformation inklusive BIM när man bygger nya eller uppgraderar anläggningar. Från arkitektens design via projektet och dess leverantörer samt slutligen fram till förvaltningen. Allt detta med full kontroll på de olika delarna som versionshantering, referensbeteckningar, struktur och mängdning, säger Ulf Ström och fortsätter:

- Vi diskuterar vad ”teknisk information” är relaterat till BIM. Vilka kostnader som är förknippade med ineffektiv informationsbehandling och varför ovannämnda framgångsexempel har lyckas. Vi kommer även att titta på de utmaningar som vi inom TC Group, ett managementbolag som arbetar med att effektivisera affärsprocesser inom informationsstrategi, måste hantera i den här typen av projekt, berättar Ulf Ström.

Läs mer och anmäl dig till onsdagsfrukosten!

Uppdaterad den