BIM Alliance
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm

info@bimalliance.se
Kanslitelefon: 070-645 16 40

Våra e-postadresser är konstruerade enligt principen fornamn.efternamn@bimalliance.se (utan prickar över å, ä och ö).

Vi delar kanslifunktioner med IQ Samhällsbyggnad.