BIM Alliance
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm

info@bimalliance.se
Kanslitelefon: 070-645 16 40

Flera konsulter och experter finns knutna till BIM Alliance. Vi delar kanslifunktioner med IQ Samhällsbyggnad.