Gå till innehållet

Effektivare samhällsbyggande

BIM Alliance tror på obrutna informationsflöden, gemensamma verktyg, öppna standarder, goda IT-lösningar och på att förändringen och utvecklingen av BIM ska ske gemensamt över sektorn. Vi arbetar för största möjliga branschsamverkan och ökad nytta av BIM.