Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur BIM Alliance Sweden Service AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på webbplatsen.

Integritetspolicyn gäller då BIM Alliance Sweden Service AB tillhandahåller tjänster och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

BIM Alliance Sweden Service AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling av personuppgifter som samlas in via denna webbplats sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Anmälningar till prenumerationer, produkter, medlemsansökan och event

Personuppgifter (e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant på nyhetsbrevet.

Företagsuppgifter (namn, organisationsnummer) och personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) som lämnas vid beställning av en produkt sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga tills produkten är skickad. Vid de tillfällen vi tar betalt för produkten sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn, företag, adress, e-post, kostavvikelser samt andra uppgifter som du lämnar i samband med event) sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av utvärderingsenkäter. Namn och organisation finns med på deltagarförteckningen som delas ut vid evenemanget om inget annat meddelats oss. Vid de tillfällen vi tar betalt för event sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Rätt att begära information

Vill du veta om BIM Alliance Sweden Service AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas hos BIM Alliance Sweden Service AB och att få uppgifter korrigerade.

Hur du begär ut informationen

Ett så kallat registerutdrag, kan du begära ut gratis en gång per år, med den information som vi har registrerad om dig. En begäran om ett registerutdrag måste skrivas under och skickas till oss med post på följande adress:

BIM Alliance Sweden Service AB
Drottninggatan 33
111 51 STOCKHOLM

Kakor

BIM Alliance Sweden Service AB använder så kallade "kakor" på webbplatsen för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra kakor användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av kakor kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.