Under onsdagsfrukosten den 5 april presenterades en pågående förstudie med fokus på LoD och hur utvecklingen ser ut i Sverige. TCG – Touchless Consulting Group, pratade mer om informationsstrategier och diskuterade vad ”teknisk information” är relaterat till BIM.

Mårten Lindström från BIM Alliance, som var moderator under frukosten, berättar vad han tog med sig från dagen.

- Det är alltid intressant och lärorikt att höra hur man hanterat digitaliseringen i andra industrier. I många sammanhang säger vi att samhällsbyggnadssektorn ligger många år efter andra sektorer när det gäller ett konsekvent användande av modellorienterat arbetssätt med obrutet digitalt informationsflöde. Tyvärr blev väl detta bekräftat även vid detta möte, men ljuspunkten är att vi genom att lära av andra kan knappa in på deras försprång och dra nytta av deras erfarenheter, berättar Mårten Lindström och fortsätter:

-Särskilt glädjande var det att se att vi med nya CoClass (nytt digitalt klassifikationssystem för all byggd miljö i Sverige) är på rätt väg och ansluter oss till den internationella standard som tillämpas inom de områden som ligger före oss, säger Mårten Lindström.

Under seminariet diskuterade deltagarna vilka kostnader som är förknippade med ineffektiv informationsbehandling och vad olika framgångsrecept kan bestå av för att skapa effektivare affärsprocesser.

Läs mer om onsdagsfrukosten och ta del av dagens presentationer

Uppdaterad den