Olle Samuelson, ny adjungerad professor vid avdelningen för Industriellt och hållbart byggande, ska forska om digitaliseringens påverkan och möjligheter i samhällsbyggandet, ett område där det händer väldigt mycket. Luleå tekniska universitet som en stark forskningsmiljö med nära koppling till industrin blir en utmärkt samarbetspartner till IQ Samhällsbyggnad.

Vad ska din forskning handla om?

– Jag har idag i mina roller inom IQ Samhällsbyggnad och BIM Alliance ett starkt fokus på den digitala transformationen av vår sektor och de möjligheter som den skapar både för företagen och för samhällsutvecklingen. I min forskning kommer jag att fokusera på de förändringar som behövs i värdekedjor, roller och incitament för att dra nytta av BIM och digitalisering. Jag ser också en stark synergi med det arbete vi gör inom IQ Samhällsbyggnad för att stärka sektorns FoU-satsningar generellt, och för att skapa och driva forsknings- och utvecklingsprogram. Jag tror och hoppas att samarbetet kommer att stärka både akademin och IQ Samhällsbyggnad i våra gemensamma mål.

Vad har du för bakgrund?

– Jag växte upp i Luleå, vilket gör det ännu roligare att det är just vid Luleå tekniska universitet som jag nu ska engagera mig. Jag har en civilingenjörsexamen och en tekn.lic. från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) samt har disputerat vid Svenska handelshögskolan (Hanken) i Helsingfors. Jag har jobbat i olika befattningar i samhällsbyggandet de senaste 30 åren, till största delen som konsult, men med mycket fokus på utvecklingsfrågor och med IT och digitalisering som drivkraft. Sen drygt sju år tillbaka finns jag på IQ Samhällsbyggnad där jag bland annat jobbar med programmet Smart Built Environment och med forskningspolitiska frågor. Jag är hängiven körsångare och ägnar gärna lediga tider i vårt fritidshus på Gotland.

Vad fick dig att bli adjungerad professor?

– Jag har tidigare i flera perioder delat min tid mellan näringsliv och akademi, dels som industridoktorand och dels en period som adjungerad fakultet vid KTH, och det har varit mycket stimulerande just med kopplingen mellan det utforskande och analyserande arbetet kontra de praktiska tillämpningarna.

– Jag arbetade under min tid på Tyréns med ett konsultföretags utveckling av BIM och i viss mån även industriella tankesätt, och har sedan under drygt fem år jobbat med branschutvecklingen genom föreningen BIM Alliance. Det känns nu väldigt spännande att tillsammans i en akademisk miljö ta vidare alla de erfarenheterna och utveckla ny kunskap om hur vi kan bidra till den digitala transformationen. Jag tror att branschen står inför stora förändringar och att det behövs mycket ny kunskap, där akademin är en nyckelaktör för att få det att hända.

Läs hela artikeln här!

Uppdaterad den