Lavinius Arva, NCC

Varför ska vi jobba med artikelnummer och streckkoder i samhällsbyggandet?

– Då får vi koll på produkter och artiklar från tillverkare hela vägen ut till bygget och slutligen till kund för drift och förvaltning. Med ett artikelnummer kan vi utläsa exakt vad det är för produkt, vem som tillverkat den och var den tillverkats. Vi kan också hålla koll på all energi, miljö- och hållbarhetsinformation och på så sätt även få en spårbarhet genom projektets livscykel.

– Artikelnumret för en produkt länkar till ett unikt objekt i den virtuella världen och på så sätt kan vi exempelvis veta exakt vilket fönster som sitter var i huset eller vilka material som finns inbyggda i en vägg.

Det pratas mycket om förkortningarna GS1 och GTIN, vad är det?

GS1 är en medlemsorganisation som styr och samordnar hur GTIN bör användas och implementeras i branschen utifrån definierade spelregler.

– GTIN, eller Global Trade Item Number, är ett globalt unikt artikelnummer och visualiseras via den streckkod som går att hitta på vilken livsmedelsprodukt som helst. Exempelvis scannas GS1s olika streckkoder ca 6 miljarder gånger dagligen över hela världen, så det är ett beprövat sätt att identifiera en produkt.

– Skanska, Peab, NCC, JM, Veidekke, Byggmaterialhandlarna, Byggmaterialindustrierna och BIM Alliance har sedan hösten 2018 bett branschen förbereda sig och börja märka sina produkter med GTIN, något som kan komma väl till pass då en del offentliga upphandlare nu verkar börja efterfråga någon typ av identifikator i stil med GTIN.

Hur långt har vi kommit, används detta just nu?

– Artikelnummer är inget som används i byggandet i dagsläget eftersom vi först har en del att reda ut. Alla ska med på banan och arbetet ska anpassas till olika verksamheter.

– Dialogen i branschen pågår och det finns olika grupper som arbetar med detta och hur det ska användas och implementeras. Arbetet samordnas i olika subgrupper som ska arbeta mer praktiskt med detta.

  • GTIN-gruppen består av medlemsorganisationer från branschen som till exempel Byggmaterialindustrierna. GTIN-gruppen representerar branschen via medlemmarna och bestämmer riktning och vilken väg vi ska ta.
  • Användargrupp Bygg består av representanter från över 100 företag. Här tas beslut om vad som ska göras och implementeras.
  • Samordningsgruppen är organiserad under Användargrupp Bygg. Här görs arbetet med ta fram förslag på utveckling och implementering av GTIN i branschen genom olika case studies, pilotfall och tester för att hitta rätt väg för implementeringen.

Hur kan man engagera sig, går det att delta i GS1 i Sverige?

–Ja absolut. Delta gärna i någon av grupperna som arbetar med att lösa olika uppgifter inom branschen i Sverige. För att vara med i Användargruppen Bygg så är det bäst att ta kontakt med David Almroth från GS1.

Hur har BIM Alliance medlemmar nytta av det här?

– Alla medlemmar i BIM Alliance kommer ha nytta av att vi märker alla produkter och artiklar med ett unikt GTIN-nummer. Då vet vi exakt vilka produkter som finns på marknaden och kan göra mer rättvisa jämförelser men vi kan också spåra en artikel och få ut den information och data vi behöver i ett projekt. På så sätt blir det tydligare att vi har kontroll på informationen, vad det är vi bygger in och var vi bygger in det.

Uppdaterad den