Stockholm Vatten och Avfalls nya membranbassänger i henriksdalsanläggningen.
Stockholm Vatten och Avfalls nya membranbassänger i henriksdalsanläggningen.

BIM Alliance har fått ännu en ny medlem! Vi är mycket nöjda med att kunna hälsa Stockholm Vatten och Avfall välkommen till föreningen. Jenny Hylin är geodatasamordnare på det kommunala bolaget. Vi ställde några frågor om visionen med deras verksamhet, arbetet med BIM och medlemsnyttan.

Kan du berätta om Stockholm Vatten och Avfall och visionen för er verksamhet?

– Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad. Visionen är därför "Tillsammans för väldens mest hållbara stad".

Jenny Hylin, Stockholm Vatten och Avfall
Jenny Hylin, Stockholm Vatten och Avfall

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

– Vi hoppas att ett medlemskap i BIM Alliance kan bidra till att vi uppfyller vår vision. Vår verksamhet är komplex, omfattande och spännande, och Stockholm växer så det är viktigt för oss att effektivisera vår verksamhet.
Ett medlemskap kan förhoppningsvis öppna upp för nya möjligheter, genom så väl omvärldsbevakning, nya kontaktnät som stöd i specifika frågor. Vi ser fram emot att inspireras av andras erfarenheter och gärna bidra med våra egna.

BIM är en fantastisk möjlighet och utmaning som vi i framtiden behöver relatera till för att nå våra mål!

Hur kommer BIM in i Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet?

– Stockholm Vatten och Avfall driftar många anläggningar. Utöver våra två vattenverk på Lovö och i Norsborg och våra två reningsverk i Bromma och i Henriksdal, driftar vi 520 mil vattenledning i Huddinge och Stockholm där vi är VA-huvudman. Utöver det har vi hundratals pumpstationer, magasin och andra anläggningar.

BIM är en fantastisk möjlighet och utmaning som vi i framtiden behöver relatera till för att nå våra mål! Ett steg i arbetet med att digitalisera vår verksamhet är att låta BIM komma in där det kan förenkla arbetet. Vi har kommit långt med geodata och GIS i bolaget, och BIM är en naturlig fortsättning på det.

I vårt stora investeringsprojekt SFA – Stockholms Framtida Avloppsrening har vi arbetat mycket med de här frågorna och idag finns det en komplett 3D-modell av Henriksdalsanläggningen. Vi har allt fler projekt där projektering görs i 3D och informationen närmar sig BIM. Vi behöver förvalta denna data. Hur gör vi det mest effektivt framöver? Vi ser många nyttor med BIM, främst för att i framtiden säkra en hållbar drift. Vi har en spännande tid framför oss!

Vi har allt fler projekt där projektering görs i 3D och informationen närmar sig BIM. Vi behöver förvalta denna data.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

– En fråga som vi arbetar mycket med just nu är förvaltning av BIM, den är konkret och aktuell för oss inom SFA. BIM för VA-anläggningar är också intressant, och att vidareutveckla CoClass-stödet för undermarkanläggningar.

Vi har arbetat mycket med processkartläggning, men vi behöver förstås utveckla arbetet med digitalisera vår verksamhet ännu mer. Hur kan BIM integreras i verksamheten i framtiden? BIM är data med geografiskt läge – så hur kan BIM förstärka GIS och geodata, och vice versa? Vi behöver samarbeta kring data och dataflöden på många plan, avslutar Jenny Hylin, geodatasamordnare inom Stockholm Vatten och Avfall.

Läs mer på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats

Uppdaterad den