Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen
Anmäl dig till Arbeta smart inom planering och byggande

Vill du höra fler experter och ledare som delar sina erfarenheter om digitalt samhällsbyggande? Läs hela programmet och anmäl dig på arbetasmart.nu!

Vilka tror du är de största utmaningarna för techbolag som vill samarbeta med vår sektor, och hur överbygger vi dem?

– Först och främst så tror jag att väldigt många techbolag verkligen uppskattar att samarbete med er sektor och att det framförallt ser många möjligheter i samarbetena. Men sen vet jag att många techbolag kan uppleva att deras fulla potential inte tas tillvara. Att den innovationskraft och de smarta lösningar som finns inte tas om hand, vilket gör att vi går miste om de mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga lösningarna som marknaden erbjuder.

– Med tanke på att utvecklingen går så snabbt framåt, inte minst kring ny teknologi och användarmönster, så behövs ett nära partnerskap och samspel mellan olika aktörer. Då kan riktigt spännande saker hända. Jag tror att det finns mer att hämta genom att den offentliga delen av samhällsbyggnadssektorn ligger nära den privata delen där många av bolagen idag är techbolag.

– Vi behöver våga och orka testa nya tankar och lösningar. Framförallt behöver vi börja använda alla de existerande smarta lösningar som redan finns och som bevisligen skapar nytta. Det kan handla om smått som stort – allt från digitala tvillingar för ökad resurseffektivt till olika IoT-lösningar och uppkopplade enheter för att minska energiåtgång, vattenförbrukning, transporter med mera där inte minst användandet av 5G och AI är en otrolig möjliggörare.

Vilka hållbarhetsutmaningar kan digitaliseringen hjälpa oss med, och hur hoppas du att det går till?

– Oj, det mesta. Jag skulle vilja säga att den teknologiska utvecklingen och nyttjandet av smarta digitala lösningar är en förutsättning för att vi ska klara att möta dagens och framtidens hållbarhetsutmaningar. Tech och hållbarhet hör ihop. Den gröna omställningen förutsätter och möjliggörs av den digitala omställningen. Enligt World Economic Forum kan användningen av de tekniska lösningar som redan finns idag bidra till att nå 70 procent av de globala hållbarhetsmålen.

– Genom att använda data och digital teknik för att analysera, effektivisera, optimera och övervaka processer och lösningar kan vi minska klimatpåverkan och få tillgång till tjänster och produkter på helt nya sätt. På så vis kan vi effektivisera tillverkningsindustrin, minska energiförbrukningen och resandet, bidra till smarta och hållbara städer och främja användningen av cirkulära lösningar och så vidare.

Om vi blickar framåt, hur tror du att framtidens samhällsbygge ser ut?

– Det är svårt att sia om detta såklart. Jag kan tänka mig att det blir både enklare, med ökad tillgång till data, kunskap, lösningar, samspel och så vidare. Det blir också svårare och mer komplext att arbeta med samhällsbyggnad. Den digitala omställningen är en väldigt stark förändringsfaktor i samhället idag och det ritar om kartan för allt; jobb, handel, service, välfärd, städer, näringsliv med mera. Hållbarhets- och klimatutmaningen är det som alltmer kommer att prägla vår tillvaro och vara en vägvisare i allt vad vi gör.

– Det samhälle, de städer och den landsbygd som vi idag lever i skapades i och för en annan tid, av generationer före oss och utifrån de förutsättningar som fanns då. Frågan är vad kommande generationer har för preferenser och hur förutsättningar ser ut framåt. Jag vill tro på att vi går en positiv framtid till mötes, att vi tillsammans kommer att skapa ett samhällsbygge som är än mer hållbart och som bidrar till ökad livskvalitet.

Anmäl dig till Arbeta smart för planering och byggande där du hör Åsa Zetterberg tillsammans med en rad ledande experter.

Uppdaterad den