Välkommen till BIM Alliance! Kan du berätta mer om er verksamhet?

Siemens Smart Infrastructure jobbar med digitala lösningar för hållbara och smarta byggnader där vi med hjälp av teknik bidrar inom områden som inomhusmiljö, energieffektivitet och trygghet.

Vi kopplar samman smarta energisystem, byggnader och industrier som anpassas och utvecklar vårt sätt att leva och arbeta. Det här gör vi tillsammans med kunder och partners med målet att skapa ett ekosystem som intuitivt svarar på människors behov. Samtidigt som det bidrar till att våra kunder använder sina resurser på ett effektivare sätt. Vi vill hjälpa både kunder och samhället till en mer hållbar utveckling.

I våra lösningar kopplas smarta lösningar hos både teknik och människor samman med målet att bli ett med vår miljö och på så sätt ta ett större ansvar för vår planet. Vi gör detta på flera sätt från makro- till mikronivå, från fysiska produkter, komponenter och system till uppkopplade, molnbaserade digitala erbjudanden och tjänster. Från intelligent nätstyrning och elektrifiering till smarta lagringslösningar, från byggnadsautomation och styrsystem till strömbrytare, ventiler och sensorer.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

– Ett aktivt kunskapsutbyte i frågor relaterat till hållbar fastighetsförvaltning. Hanteringen av fastighetsinformation är central i förvaltningsskedet av en byggnads livscykel. Just detta skede relaterar direkt till utvecklingen av de smarta system som i samverkan är en naturlig del i att uppnå ett hållbart fastighetsbestånd. Hur geometrisk data hanteras genom hela byggnadens livscykel är en fråga som berörs av otaliga aktörer, att genom BIM Alliance hitta en arena i vilken vi kan föra gemensam dialog är något vi på Siemens hoppas både blir fruktsamt och stimulerande.

Hur kommer BIM in i er verksamhet?

– BIM kommer in i flera olika aspekter i vår verksamhet. Dels i våra projekt där vi samordnar vår information med andra projektaktörer. Men framför allt kommer BIM in i relation till förvaltningsmodeller som är ett nödvändigt underlag för att uppnå smarta fastigheter samt digitala byggandstvillingar.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

– Livscykelperspektivet av fastighetsdata är en fråga som är väldigt relevant för oss. Hur information som tas fram i både projektering och produktion uppdateras och sparas, hur denna data sedan i realtid kompletteras med sensordata för att skapa en digital tvilling av fastigheten.

Vi hälsar Siemens välkomna till BIM Alliance!