Kan du berätta mer om er verksamhet?

Mikael Grönkvist, gruppchef

Agima är ett konsultföretag som erbjuder managementtjänster för utveckling av verksamheter inom samhällsbyggnad. Vi jobbar alltså med verksamhetsutveckling och det i form av verksamhetsanalys, beställarstöd, förändringsledning och interimstjänster. I och med att vi inte har några kopplingar till leverantörer eller system och inte heller utvecklar några egna lösningar är vi alltid en oberoende rådgivare. Idag är vi 30 medarbetare med kontor i Stockholm men vi växer nu med ett nytt affärsområde.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

– Agima arbetar mycket med digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen på både strategisk, taktisk och operativ nivå. Vi jobbar mycket med GIS och geodata men vi har på senare tid sett en förflyttning hos våra kunder. Fokus ligger nu mer på istället på hantering och användning av data snarare än om det är GIS eller BIM det rör sig om. I och med lanseringen av vårt nya affärsområde Urban utveckling ser vi nu möjligheten att ansluta oss till ett redan gediget nätverk. Vi tror och hoppas på vi inom BIM Alliance kan inspireras av andras lösningar samt dela med oss av våra erfarenheter.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

– Till att börja med så är vi ett av företagen som anslutit sig som implementeringspartner för Nationella riktlinjer för livcykelinformation för byggd miljö. Det är ett initiativ som vi tror mycket på. Data är som känt den nya oljan och att därmed ha koll på sin information kommer att bli än mer kritiskt för aktörerna i branschen. Om vi dessutom kan hjälpa till att överbygga det gap mellan GIS och BIM som trots allt fortfarande finns kvar så kommer vi att vara mycket nöjda med vårt medlemskap.

Läs mer om Agima på deras webbplats >>