Profilfoto på Klas Eckerberg
Klas Eckerberg (Fotograf: Magnus Laupa)

Hej Klas, välkommen som medlem i BIM Alliance. Kan du berätta lite om dig och din firma?

Sedan knappt ett år tillbaka driver jag egen verksamhet (www.eckerbergab.se) som digital informationsrådgivare. Min senaste anställning var som systematikansvarig hos Svensk Byggtjänst. Innan det har jag en blandad bakgrund som kvalitetschef, prefekt, lärare, forskare och projekterande landskapsarkitekt. Jag är också ordförande i SIS/TK 269 som arbetar med standarder för information i byggande och förvaltning. I den rollen arbetar jag också internationellt, just nu bland annat med europeiska anvisningar till BIM-standarden ISO 19650.

BIM Alliance har en viktig roll här som inspiratör och kunskapskanal.


Vilka frågor tror du att du vill engagera dig i inom BIM Alliance?

Jag har varit engagerad redan i många år via mina tidigare anställningar. Jag vill fortsätta med det genom att arbeta för att de standarder som tas fram kommer till praktisk nytta. Mycket av det arbetet gör jag via projekt inom Smart Built Environment. BIM Alliance har en viktig roll här som inspiratör och kunskapskanal.


Om du blickar framåt till år 2030, hur hoppas du att vårt sätt att arbeta har förändrats då?

Om bara ISO 19650 och CoClass fått riktigt genomslag har vi då tagit stora kliv mot målet om det obrutna informationsflödet, och att vi alla bidrar till målet att den byggda miljön ska vara smartare och mindre miljöpåverkande.

Läs mer om Klas här >>