Våra unika nätverk jobbar med att utveckla verktyg och stöd för bred implementering av BIM i sektorn. Intressentgrupperna fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan branschens aktörer.

Vi jobbar också med informationsspridning och arrangerar konferenser, seminarier och möten för våra medlemmar och andra engagerade i BIM-frågor. Genom att visa goda exempel och berätta om hur BIM kan användas i projekt och förvaltning påskyndas implementeringen av BIM.

Intressentgrupper, webbinarier och BIM-frukostar är för våra medlemmar.

>> Om din organisation inte redan är medlem - passa på att gå med nu och ta del av ett brett nätverk och många förmåner! Läs mer om medlemskapet här.