Artikeln berättar om hur digitaliseringen påverkar samhällsbyggnad och infrastruktur.

”De digitala lösningarna gör att arbetet blir billigare, säkrare och mer miljövänligt”, konstaterar Eva Schelin. Hon pekar även på den demokratiaspekt som digitaliseringen för med sig. Genom 3D-ritningar och appar blir samhällsplaneringen mer tillgänglig och förståelig för den vanliga medborgaren.

Det finns stora kostnadsbesparingar i en framtida digital förvaltning av infrastruktur. Förses broar, vägar och elnät med sensorer, kan konstruktionerna känna av sådant som förslitning och belastning. Draget till sin spets innebär denna form av artificiell intelligens att byggnaderna själva kan tala om när de behöver repareras eller om de är överflödiga.

”Det ger enorma mängder data som måste behandlas, men om tekniken utnyttjas rätt kommer konstruktionerna själva att skicka ut varningar när de är utslitna. Det gör att man kan spara tid och pengar genom att minska den manuella besiktningen”, säger Olle Samuelson.

Läs Dagens Industris artikel i sin helhet.

Uppdaterad den