Under Veidekkes fullsatta seminarium ”Digitala krafter. Effektivt byggande” den 25 januari var några av frågorna som diskuterades - Hur ska företagsledare förhålla sig till den allt snabbare digitaliseringskarusellen? Ska utvecklingen fortsatt ske i projekt? Måste vi skapa nya affärsmodeller som är anpassade för ett mer digitalt samhälle?

Talarna under dagen var bland annat: Jimmy Bengtsson, vd Veidekke Sverige, som berättade att VDC är Veidekkes viktigaste digitaliseringsprojekt. Lars Albinsson, CEO på Maestro Management, berättade att många branscher har de senaste decennierna fått uppleva hur digitaliseringen ändrat både arbetssätt och resultat. Byggbranschen står nu inför en sådan utveckling.

Ben O’Donnell, CTO BIMobject, inledde sin föreläsning med frågan - Kan vi lösa våra problem på samma sätt som vi skapade dem? Branschen kräver en ofantlig förändring och det måste ske på många fronter. Olle Samuelson från BIM Alliance pratade om digitalisering, strategiska innovationsprogram Smart Built Environment och hur vi kan arbeta för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande.

Läs mer om seminariet

Uppdaterad den