Tysk flagga

Bauministerium går samman med Departementet för trafik och digital infrastruktur, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, för att driva fram digitala metoder och tar kvaliteten ett steg vidare när det gäller BIM inom statlig verksamhet.

Det hela går ut på att de 16 byggförvaltningar som staten har ska använda BIM i civila projekt från 5 miljoner euro och uppåt där de som åtar sig uppdrag ska få digitalt stöd i alla byggfaser – BIM blir ett krav att informera om för de statliga byggförvaltningarna. Tjänstemännen kommer också att ha till uppgift att gå igenom de interna processerna för att säkerställa att de själva är BIM-dugliga och departementet med förvaltningar kommer genomföra inskolningar av BIM och bilda ett kompetenscentrum.

Parallellt tittar Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur på att införa BIM: målet är göra BIM till standard för samtliga infrastrukturprojekt 2020. Planen är att bilda ett nationellt BIM-centrum som ska samla erfarenheter och slutsatser inom digitala planeringsmetoder. Idag genomför båda departementen BIM i pilotprojekt, bland annat när en ny ambassad för Tyskland byggs i Wien och ett statligt laboratorium i Berlin. Utanför Ramstein byggs ett amerikanskt militärsjukhus med BIM. Trafikdepartementet investerar 24 miljoner euro i totalt 23 projekt.

Läs mer om beslutet

Uppdaterad den