Inom det strategiska projektet "Nationella Riktlinjer BIM" sätter vi igång med vårt arbetspaket som syftar till att inventera och sortera in begrepp och terminologi. Det finns många olika definitioner i branscher för BIM, objektmodell, leveranser med mera. Vissa följer standarder och vissa har växt fram inom projekt och organisationer, både nationellt och internationellt. Detta arbetspaket syftar till att enas om framförallt de grundläggande definitioner gällande BIM i Sverige.

Vi behöver deltagare till våra arbetsgrupper som kan hjälpa oss med arbetet som pågår under februari, mars och april. Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få. Du jobbar till exempel hos en byggherre, entreprenör, teknikkonsult eller materialleverantör och ditt bidrag kan vara en insats på några timmar eller fler. Deltagande är i form av in-kind bidrag. Anmäl ditt intresse till projektledare Rogier Jongeling.

Uppdaterad den