Johann Frelin, vd på Tengbom är en av talarna under konferensen

Johanna Frelin, vd, Tengbom är en mycket anlitad föreläsare i Sverige och internationellt kring digitalisering, globalisering och urbaniseringens påverkan på vår vardag i framtiden. Hon kommer under konferensen att prata om framtidstrender - Hur ska vi tänka här och nu för att vara relevanta även i framtiden? Hur ska vi arbeta? Vilka kommer vara framgångsfaktorerna för att just vi ska lyckas transformera oss?

Under konferensen tar du del av utvecklingen i stort inom området smarta lösningar och arbetsprocesser och blir inspirerad av insiktsfulla huvudtalare och paneldeltagare. Vi ger dig hela kartan med regeringsuppdrag och innovationsprogram, och lyfter fram dagens allra bästa exempel på smarta lösningar och vad framtiden har att erbjuda.

Fler talare som vi också kan avslöja är bland annat:

Ulrika Francke, vd på Tyréns, ordförande för BIM Alliance och med en gedigen bakgrund inom samhällsbyggnadssektorn. Ulrika är också vice ordförande i styrelsen för Swedbank.

Elisabeth Argus, grundare av BonaCordi, ULI Geoforums ordförande och tidigare stadsingenjör på Stockholms stad.

Eric Jeansson, geodatastrateg i Göteborgs stad och expert på visualisering.

Maria Rydkvist, projektledare på Boverket och ansvarig för flera intressanta projekt på tema smart planering och byggande.

Konferensen är ett samarbete mellan BIM Alliance och ULI Geoforum och medarrangör är föreningen GISS – GIS-samverkan i Stockholms län. Medlemmar i föreningarna får rabatt på deltagaravgiften.

Uppdaterad den