På konferensen presenteras nya lösningar för infrastruktur, vägar, tåg, broar med mera och deltagarna får ta del av verktyg och standarder som använts i arbetet.

Konferensen är en mötesplats för experter att utbyta erfarenheter och diskutera utvecklingen av buildingSMARTs openBIM-processer och standarder.
Läs mer och anmäl dig via buildingSMARTs webbplats

Uppdaterad den