Peter Eriksson, Sveriges Bostads- och digitaliseringsminister berättar om regeringens politik för ett tydligare statligt ledarskap inom digitaliseringen. Han kommer också att berätta om regeringens ambitioner och initiativ för att effektivisera plan- och byggprocesserna.

Johanna Frelin, vd på Tengbom, som är en mycket anlitad föreläsare kring digitalisering, globalisering och urbaniseringens påverkan. Hon kommer att prata om framtidstrender "Hur ska vi tänka här och nu för att vara relevanta även i framtiden? Hur ska vi arbeta?"

Jan Helin, programdirektör SVT, som håller ett inspirationstal ”Ett definierat ögonblick för public service” på temat att förändra arbetssätt och affärsmodeller i en bransch som på kort tid ställt om med digitaliseringen som både utmaning och drivkraft.

På konferensen tar du del av och diskuterar smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, byggande och förvaltning. Du får hela perspektivet – från idé och planering till byggande och förvaltning av den byggda miljön.

Anmäler du dig innan den 7 april får du 500 kr rabatt på deltagaravgiften! BIM Alliance medlemmar har ytterligare 1000 kr rabatt. I samband med konferensen, på förmiddagen den 8 maj, håller BIM Alliance även årsstämma.

Läs mer om programmet och anmäl dig

Uppdaterad den