Olle Samuelson, som är vd för BIM Alliance och del av programledningen i Smart Built Environment, är inbjuden tillsammans med ett 15-tal andra representanter från företag och organisationer i sektorn för att diskutera hur den digitala mognaden i byggsektorn kan ökas. Bakgrunden är bland annat den undersökning som Tillväxanalys nyligen presenterade om digital mognad i svenskt näringsliv. Den visar att den digitala mognaden inom byggsektorn ligger på en låg nivå.

Läs rapporten från Tillväxtanalys

Uppdaterad den