Projektet inriktas på produkt- och miljödata från industriell produktion till nytta i förvaltningen. Det ska möjliggöra ett obrutet flöde av objektsbaserad information från tidiga skeden över produktion till förvaltning. Syftet är att på ett kvalitetssäkert sätt bygga upp och bibehålla information om inbyggda material och produkter, för att under hela livscykeln hålla denna information tillgänglig på ett sammanhållet sätt.

Uppdaterad den