Utlysningen riktar sig till konsortier av företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt institut. Samhällsbyggnadssektorns nya aktörer uppmanas särskilt att engagera sig och söka medel.

Utlysningen ska stimulera till innovativa digitala lösningar och nya tankebanor inom såväl industriella processer som inom den offentliga verksamheten. Resultaten förväntas komma i praktisk tillämpning senast inom tre till fem år.

Läs mer om utlysningen på Smart Built Environments webbplats

Uppdaterad den