Olle Samuelson tillsammans med Peter Eriksson
Olle Samuelson tillsammans med ett 15-tal representanter från sektorn diskuterade digitaliseringsfrågor med Peter Eriksson.

Digitaliseringen av byggbranschen har stor utvecklingspotential. Den digitala mognaden i byggindustrin ligger dock på en låg nivå. Det visar den undersökning som Tillväxtanalys nyligen presenterat om digital mognad i svenskt näringsliv. Anledningarna till att branschen ligger efter är komplexa. Regeringen bjöd därför in branschen till ett rundabordssamtal.

- Digitaliseringen kan bidra till både kostnadseffektivisering och miljövinster. Vi behöver tillsammans diskutera vilka hinder som finns och hur vi tar oss över dem. Jag ser fram emot att höra vilka åtgärder och initiativ som aktörerna kan förverkliga, på egen hand eller i samverkan med andra, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Olle Samuelson, vd för BIM Alliance och del av programledningen för Smart Built Environment, var en av de inbjudna representanterna för sektorn. Flera andra medlemsföretag, i både BIM Alliance och IQ Samhällsbyggande samt parter i Smart Built Environment, fanns bland deltagarna i samtalet.

Tidningen Byggindustrin intervjuade Peter Eriksson i anslutning till mötet. Mötet med byggbranschen om digitaliseringsfrågorna var väldigt givande, tycket bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP). Han fick en del förklaringar till varför den digitala omställningen går relativt trögt i byggbranschen.

– Ja, det var ett givande samtal på flera sätt. Dels är det många som säger att det är väldigt komplicerade processer i byggbranschen. Det är många aktörer och många konfliktytor och många människor med olika bakgrund som ska samordnas. Det gör det svårare än om man har en organisationsstruktur, säger Peter Eriksson i tidningen Byggindustrin.

Läs hela intervjun

Uppdaterad den