Sveriges kommuner och Landsting (SKL) tar nu fram en skrift om digitalisering av byggnadsinformation i offentliga fastighetsorganisationer. Boken handlar om hur digitalisering både kan höja kvaliteten och minska kostnaderna, hur BIM kan skapa ett obrutet informationsflöde genom hela byggprocessen och möjliggöra ett flöde där rätt personer får rätt information vid rätt tillfälle.

- Skriften riktar sig framförallt till beslutsfattare och personer på strategiska positioner inom kommuners och landstings fastighetsorganisationer. Den finns även tillgänglig för alla som intresserar sig för ämnet, berättar Felix Krause från SKL och fortsätter:

- Min förhoppning är i första hand att allt fler kommuner och landsting ska börja arbeta aktivt med BIM och bidra i utvecklingen. Ur ett branschperspektiv så skulle jag gärna se att användandet av BIM inom fastighetsförvaltning går framåt och vi får se fler goda exempel där, säger Felix Krause.

Michael Thydell som författat boken på uppdrag av SKL under ledning av Felix Krause berättar om förväntningarna framåt gällande arbetet med BIM:

- Branschen behöver följa och testa den teknik som finns och göra många konkreta pilotstudier med de verktyg som existerar, till exempel är cloudtjänster kring BIM något som är väldigt aktuellt, berättar Michael Thydell och fortsätter:

- Branschen går mer mot att utveckla och standardisera mjuka faktorer som juridik och metodik, snarare än filformat och datastandarder (som vi möjligen har tillräckligt många av just nu). Hur ska vi egentligen lösa kvalitetsfrågor i projekt där alla konsulter mer eller mindre i realtid samarbetar? Man kan faktiskt hävda att byggbranschen har sämre strukturer, lönsamhet och kvalitet än innan datorerna på allvar kom in i arbetet i början på 90-talet och det är det dags att ändra på, säger Michael Thydell.


Ladda ned boken kostnadsfritt

Uppdaterad den