Byggbranschen börjar bli digital på allvar, med hjälp av internet of things, samt virtuell och förstärkt verklighet. Det skriver tidningen Ny teknik som har gjort en intervju med ansvariga personer som är involverade i projektet med utbyggnaden av Slussen.

– Nu har vi en källa till information, vilket gör att vi ser en mindre risk för att det ska bli fel. Jag sover ganska gott om nätterna, säger David Möller, som är VDC-strateg på Stockholms stad och arbetar med digitala informationsmodeller i byggandet.

Till exempel bedömer staden att det är mindre risk att något blir fel när byggentreprenören får alla mått i modellen och inte längre behöver mäta med tumstock på pappersritningen.

Samtidigt räknar Stockholms stad med att det blir enklare att hantera datormodellerna än att administrera de uppemot 20 000 pappersritningar som projektet skulle kräva.

Mätutrustningen, som kallas totalstation, har laddats med spontens exakta placering. Informationen hämtas direkt från projektörens tredimensionella datormodell. Därmed slipper mätteknikerna dubbelkontrollera sitt arbete mot pappersritningar.

Läs mer i Ny Teknik

Uppdaterad den