Värd för rundabordssamtalet var Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister som efteråt beskrev mötet med byggbranschen som väldigt givande i tidningen Byggindustrin. Ministern beskriver att han fick ökad förståelse för varför den digitala omställningen inte går fortare i byggsektorn.

– Ja, det var ett givande samtal på flera sätt. Dels är det många som säger att det är väldigt komplicerade processer i byggbranschen. Det är många aktörer och många konfliktytor och många människor med olika bakgrund som ska samordnas. Det gör det svårare än om man har en organisationsstruktur, säger Peter Eriksson i Byggindustrin.

Ministern gillade idén om att stat och kommuner kan driva på förändringen i egenskap av byggherrar. Peter Eriksson framhäver även i intervjun att staten skulle kunna bidra mer genom att initiera långsiktiga forskningsprojekt för att öka digitaliseringen i byggbranschen.

– Det skulle exempelvis kunna vara projekt kring arbetet med standardiseringar som BIM, säger Peter Eriksson.

Läs hela intervjun i Byggindustrin

Uppdaterad den