Vd Olle Samuelson tillsammans med delar av BIM Alliance styrelse.

Det var i samband med konferensen Arbeta Smart inom digitalisering och byggande 2017 som vi höll årsstämman för medlemmar i BIM Alliance. Det var drygt 200 deltagare på konferensen, varav ett stort antal medlemmar i BIM Alliance.

Styrelsen för BIM Alliance 2017

Ulrika Francke, Tyréns, ordförande Lennart Andersson, Q-gruppen Torbjörn Andrén, Assa Mats Broman, 5D Systemkonsult Hayar Gohary, Akademiska Hus Inger Lindberg Bruce, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor Anders Rehnström, Skanska Rickard Rosenlund, Trafikverket Nina Ryd, Chalmers

Vid tillfället beslutade stämman att välja in Nina Ryd, Chalmers, Hayar Gohary, Akademiska Hus, Torbjörn Andrén, Assa AB och Anders Rehnström från Skanska. Anders Rehnström valdes som ett fyllnadsval på ett år och ersätter Eva Harström som lämnar Skanska, men var vald på ett tvåårsmandat till 2018.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till de ledamöter som nu lämnar styrelsen, Eva Harström, Skanska, Claes Magnusson, SISAB, Magnus Meyer, WSP och Michael Walmerud, Akademiska Hus. Vi tackar er genom att lämna ett bidrag till UNICEF som går till ”rent vatten”-paket.

Valberedningen valdes om och består av Erilk Westin, Akademiska hus, Stina Ljungkvist, BSK Arkitekter och Ronny Andersson, Cementa.

Vi vill varmt välkomna våra nya styrelseledamöter och tackar er som deltog vid stämman!

Mingel i samband med BIM Alliance stämma.
Uppdaterad den