Jesper Niland förde fram flera intressanta slutsatser under sitt framträdande på konferensen Arbeta Smart 2017 i förra veckan. Han berättade hur Trafikverket arbetar med BIM och digitalisering i storprojektet Förbifart Stockholm. Niland berättade om hur digitala modeller beskrivit befintliga förhållanden, utrett och projekterat vägsträckningar och detaljer. Han beskrev även hur upphandling av entreprenader underlättats i deras arbete.

- Jag ser stor potential i den fortsatta utvecklingen av digitala metoder. Det finns mer att göra när det gäller arbetssätt, förståelse och inte minst kontraktsrelaterade aspekter kopplade till modellanvändning, säger Jesper Niland.

Trafikverket har använt digitala verktyg och datamodeller för att skapa obrutna informationsflöden. De har arbetat digitalt både med befintliga förhållanden och i projektering av nya vägsträckningar.

- Redovisning av befintliga förutsättningar för byggverksamheten som geotekniska undersökningar och befintliga anläggningar är modellbaserade. Dessa sammanställdes i ett relativt tidigt skede i projektet och inarbetades sedan i förfrågningsunderlag för entreprenadupphandlingar, berättar Jesper Niland och fortsätter:

- Förfrågningsunderlagen är sedan i stort också modellbaserade där kraven på den planerade anläggningen som ska byggas är redovisade. Dessa krav ligger sedan till grund för framtagandet av arbetshandlingar. Vi använder sedan modeller, GIS-baserad redovisning och databaser för samordning, visualisering och uppföljning.

Ta del av fler presentationer från talare på konferensen Arbeta Smart 2017!

Uppdaterad den