Johanna Frelin, vd på Tengbom, inspirerade under konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 genom att göra en framtidsspaning där agila arbetssätt och digital transformation fick stort utrymme.

Filmen är ca 2 minuter lång.

Uppdaterad den