BIM förbättrar både produktivitet och konkurrenskraft men flertalet utmaningar kvarstår när industrin ska transformeras. FIEC:s manifest är en aktivitet bland flera insatser som nu genomförs för att stödja bland annat entreprenörer till en digital transformation av industrin.

BIM förändrar byggandet och industrin måste leda ansträngningarna för att uppmuntra en utbredd upptagning över hela värdekedjan. Med denna bakgrund har FIEC lanserat ett manifest för att belysa BIM:s potential när det gäller att underlätta genomförandet av EU:s politik. Dokumentet "Making BIM a global success" sammanfattar även de utmaningar som kan försena en full digital transformation av företag inom alla sektorer, säger Kjetil Tonning, vice vd i FIEC och vd för tekniska Kommissionen, som har lett en arbetsgrupp bestående av företrädare för FIECs medlemsförbund, entreprenörer, industri, akademiska experter och en tidigare statsminister.

Förutom att behålla kontrollen med dataplattformar och i synnerhet tillgång till väsentliga data, påpekar FIEC behovet av driftskompatibilitet hos system och obegränsad tillgång till väsentlig information. Kjetil Tonning förklarar:

En av BIM:s viktigaste effekter är att det både underlättar och bygger på ett närmare samarbete över hela värdekedjan, på en nivå som tidigare inte funnits i branschen. Ett sådant samarbete mellan olika sektorer och personer, som är involverade i ett byggprojekt, blir omöjligt utan öppen och fri tillgång till alla viktiga uppgifter som lagras i en byggnadsinformationsmodell, säger Kjetil Tonning.

FIEC betonar behovet av att hitta lösningar för små och medelstora företag så att de inte blir åsidosatta och hamnar efter på grund av brist på lämplig hårdvara eller mjukvara, relevant kunskap och / eller finansiering. Beslutsfattare och offentlig sektor har en viktig roll att spela för att se till att små och medelstora företag får adekvat stöd. Dessutom, även om FIEC anser att standardisering är en viktig del, bör all annan förordning begränsas till vad som endast är absolut nödvändigt för att underlätta digitaliseringen av byggandet. FIEC rekommenderar en balans mellan top-down och bottom-up action, varvid den senare är det föredragna tillvägagångssättet när som helst möjlig.

FIEC framhäver vikten av:

  • Interoperabilitet
  • öppen åtkomst / öppna data
  • lösningar för små och medelstora företag
  • minimal reglering
  • involvering av beslutsfattare, aktörer inom näringslivet och politiker
  • inkludera krav i offentliga upphandlingar

Kjetil Tonning berättar:
– Digitalisering och BIM i synnerhet förändrar vårt sätt att bygga, med fördelar för den cirkulära ekonomin, energieffektivitet, smarta städer, klimatmål och nya arbetstillfällen för ungdomar som kanske tidigare har avskräckts från att arbeta med byggande. Vi ser nu fram emot starka partnerskap med EU-institutionerna, som kan att leverera ett vinn-vinn resultat för EU-samhället och vår ekonomi.

Uppdaterad den