Bild på Almedalsguiden

Politikerveckan i Visby innehåller mängder av intressanta arrangemang och det är inte alltid helt lätt att snitsla sig fram bland mötesplatser, heta stolen och seminarier. Smart Built Environment har plockat fram en guide med tema digitalisering i samhällsbyggnadssektorn som listar intressanta händelser dag för dag. Informationen är hämtad från Almedalens officiella webbplats, almedalsveckan.info, och det är också dit händelserna i guiden länkar. Förhoppningen är att arrangemangen under veckan ska visa på den stora potential som digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn för med sig och ge både kunskap och inspiration. Vi hoppas också att guiden för oss samman under veckan så att vi får tillfälle att träffa er på plats i Visby!

Uppdaterad den