Var med och utveckla metoderna och processerna kring informationsleveranser. Vi har utvecklat Tillämpningsanvisning för förvaltning med tillhörande verktyg under ett antal år och ska nu fortsätta med detta arbete i den nya organisationen.

Arbetsgruppen Leveranser och Verktyg ska omsätta och paketera kraven på informationsmängder till informationsleveranser samt utforma verktyg som kan vara ett stöd i arbetet.

Den 31 augusti arrangeras ett startmöte på BIM Alliance kansli, Drottninggatan 33 i Stockholm. Hör av dig till Per Erlandsson om du vill delta!

Läs mer i kalendariet

Uppdaterad den