Om Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Projekten handlar till exempel om robotar som installerar gipsväggar nattetid på byggarbets­platser, om hur småhus ska kunna byggas mer effektivt utifrån kundens specifika önskemål och om hur arbetssätt och digitala verktyg från bil- och flygindustrin skulle kunna öka pro­duk­tiviteten i byggbranschen. Projekten, som startas under sommaren, kommer att pågå mellan ett och två år.

Utlysningen, som syftar till att stimulera till innovativa digitala lösningar och nya tankebanor inom såväl industriella processer som inom offentlig verksamhet och myndighetsprocesser, fick 24 ansökningar. I september öppnar två nya utlysningar; en inom programmets fokusområde Livscykelperspektiv och en inom fokusområde Organisation och juridik.

Godkända projekt

  • Bygg 4.0, Lars Albinsson, SABO Stockholm
  • BIM i undermarksbyggande, Mats Svensson, Tyréns AB
  • Build-r, implementation i industriell skala och verklig byggmiljö, Andreas Söderberg, Decicure AB
  • Kunddriven konfigurering och produktion av enfamiljshus med obrutet digitalt informationsflöde, Ronny Andersson, AChoice AB
  • Typning som komplement till klassning, Sara Beltrami, Tyréns AB

Läs mer om projekten

Uppdaterad den