Onsdagen den 30 augusti bjuder tekniska rådet inom BIM Alliance in till en eftermiddag på temat BuildingSMART-standarder. Vi berättar om pågående internationell standardisering och presenterar det aktuella läget. BIM Alliance vill också diskutera hur Sverige ska medverka i buildingSMART, och hur vi genomför och tillämpar de internationella standarderna.

Alla som arbetar med BIM i projektering, byggande och förvaltning kan känna sig berörda – vi vill bädda för att BIM fungerar genom hela processen.

Program

Moderator: Rogier Jongeling, Plan B

  • Inledning av Kurt Löwnertz, Sweco
  • Det här är buildingSMART, SIS och ISO/CEN, Klas Eckerberg, Projektengagemang
  • buildingSMART-standarderna, Väino Tarandi, KTH
  • Pågående projekt i buildingSMART, Mikael Malmkvist, Trafikverket
  • Så används standarder - inspirerande exempel ur verkligheten, Malin Knoop, WSP och Mikael Malmkvist, Trafikverket

Tider

14:30 Fika och registrering
14:40 Tekniska rådet hälsar välkommen!
15:45 Paus 15 min
16:00 Workshop övning med fokus på användarbehov.
17:00 Avslut

Läs mer och anmäl dig!

Uppdaterad den