Medlemmar i BIM Alliance

Se vilka företag och organisationer som är medlemmar i BIM Alliance och läs mer om medlemskapet.

Norrevo förvaltar och utvecklar cirka 1 100 000 kvm lokaler som nyttjas av Norrköpings kommun. I fastigheterna finns verksamhet inom utbildning, omsorg, kultur och sport. I Norrevos lokaler finns även de flesta arbetsplatserna för kommunens 11 000 medarbetare.

mod:group är ett företag som levererar byggproduktion till sina kunder genom nya utformade arbetsmetoder och som tar helhetsgrepp över byggprocessen i alla dess led. I arbetsformerna har digitaliseringen och BIM en självklar plats.

Uppdaterad den