Engagemanget var stort, och många var på plats den 30 augusti, då tekniska rådet inom BIM Alliance bjöd in till en eftermiddag på temat BuildingSMART-standarder. Frågor som diskuterades under dagen var hur Sverige ska medverka i buildingSMART och hur vi genomför och tillämpar de internationella standarderna.

Malin Knoop, WSP

Malin Knop, BIM-leader på WSP som var en av talarna på eftermiddagen, berättade om goda exempel från verkligheten. Deltagarna fick ta del av konkreta exempel om hur projekt på ett effektivt sätt använder standarder som en självklar del i arbetet inom samhällsbyggandet.

En av projektledarna beskrev arbetet med standarder som:

Vi hade inte klarat detta utan standarder, vi hade inte förstått helheten på samma sätt

Under seminariet diskuterade deltagarna särskilt vilka utvecklingsbehov som finns framåt, hur föreningen BIM Alliance kan bidra till utvecklingen och hur Sverige bör bidra internationellt.

Trafikverket berättade även mer om deras pågående arbete med standarder och anvisningar, en sammanställning av allt detta finner du via länken nedan.

Läs mer om dagen och ta del av presentationerna!

Uppdaterad den