När vi började se reella tillämpningar av BIM år 2002 var en av de stora utmaningarna att få ut ritningar från modellerna. Mårten var då chef på NCC Teknik, Olle IT-chef på Tyréns och Rogier var doktorand i Luleå och jobbade med modellering av platsgjutna betongstommar.

Vi hade samtal om olika programvaror och inställningar som skulle möjliggöra redovisning av rätt streck i rätt skala i speglad projektion av ursparingar i ett betonggolv. Vi kände till två personer i Sverige som klarade av att förstå sig på inställningen i 3D-CAD-programmet och när det blev för svårt för dem fick vi flyga in en expert från Danmark. Till slut fick vi till det.

Under själva processen frustrerades vi alla tre av en närmast religiös övertygelse och stringenta krav på att en ritning från en modell skulle se exakt lika ut som om den hade tagits fram på ett traditionellt sätt. Annars fanns ju risken att produktionen inte fick rätt underlag för att kunna genomföra jobbet.

Åren gick, programvarorna blev kraftfullare och enklare, och ritningsproduktionen från modellerna gick från att vara en tidskrävande utmaning till en självklarhet. Synpunkterna om hur bygghandlingar skulle se ut började försvinna, men ett annat fenomen började visa sig; handlingarna i sig var dåliga.

Dåliga handlingar rimmar inte alls bra med modellbaserad projektering. Hur kunde detta ske?

Det krävs kunskap om utförandeprocessen och den har inte alltid följt med in i den modellbaserade världen. Det räcker inte med att kunna hantera bra program, man måste kunna och förstå sammanhanget.

Man måste också säkerställa att alla arbetar med rätt uppgifter. Det är lätt hänt att en förändring hos någon av aktörerna inte uppfattas av alla andra aktörer. Modellerna är utmärkta hjälpmedel, men som i alla andra sammanhang blir det fel om inte alla aktörer arbetar med korrekta uppgifter i modeller.

Vi måste säkerställa kunskapsnivån om det som ska utföras och att alla arbetar med korrekt information och rätt versioner, utgående från de successivt framväxande besluten i en process. Om man inte har koll på det kom mer man tillbaka till ett kärt begrepp från datoriseringens barndom – Skit in, skit ut. Där får vi inte hamna.

Text: Rogier Jongeling, Mårten Lindström, Olle Samuelson, BIM Alliance

Läs krönikan i tidningen Byggindustrin

Uppdaterad den