Øystein Graffer

Finns det några initiativ som likar BIM Alliance i Norge?
– Vi arbetar mycket genom buildingSMART Norge och där är vi indelade i grupper efter intresseområde. Men det är inte ett lika brett sammanhang som BIM Alliance och väldigt fokuserat på bygg. Framförallt har anläggningssidan halkat efter, men där håller vi på och startar upp engagemanget nu. Vi samlas också vid två stora konferenser om året med BIM-tema och där träffas vi över branschgränserna. En fördel med att inte ha ett specifik BIM-förening är att vi kan prata om digital omvandling istället, och på så sätt fånga in digitaliseringen på bred front.

Ser du några skillnader i hur långt vi kommit om du jämför Sverige och Norge?
– Vi verkar ha kommit längre i arbetet med våra standarder i Norge. Det kan bero på att vi har så stora resurser till vårt förfogande. Vi är också nyfikna på ny teknik och testar gärna det som är nytt även om vi inte är säkra på att det ger vinst.

Øystein Graffer presenterar på konferensen

Hur ser du på utvecklingen framåt i Norge?
– Vi behöver titta mer på livscykelperspektivet och vad vi kan göra med vår data i drift och förvaltning. Jag ser stor potential i förvaltningsperspektivet och här handlar det om vad entreprenörerna vill kunna göra, det bestämmer nivån.

Hur ser du att vi kan samarbeta framöver?
– Jag tycker att vi har ett bra internationellt samarbete genom EU BIM Task Group. Det är fint att vi som nordiska grannar stöttar det initiativet och bidrar med vår kompetens eftersom båda länderna har kommit så pass långt.

Läs mer om EU BIM Task Group

Läs mer om det stora intressentgruppsmötet

Uppdaterad den