– Nationella Riktlinjer, som bland annat kommer att innehålla gemensamma begrepp, processer, informationsleveranser och kontraktsfrågor, förväntas åstadkomma harmonisering och bli den gemensamma nivån för våra stora beställare, säger Johan Asplund, gruppchef BIM-strategi på Sweco och ansvarig för att utveckla plattformen för Nationella Riktlinjer.

– Den plattform vi försöker bygga är en plattform som gör det möjligt att kopiera varandras dokument och informationer av olika slag, att kunna dela dem, att samarbeta kring och förbättra dokumenten samt sprida dem på ett sätt som gör det möjligt att läsa dem, inte bara för människor utan även för datorer. Vår vision är att bygga ett modernt ekosystem för att skapa, förädla och dela information.

Projektledare för Smart Built Environment-projektet är Rogier Jongeling. Det startade hösten 2016 och ska vara avslutat sommaren 2018. Projektet syftar till att samla och publicera branschgemensamma rekommendationer för BIM och geodata. Projektets plattform/webbplats heter Smart Built Plattform – www.sbplatform.se – och är fri att använda. I praktiken är det en webbplats som samlar ihop och länkar vidare till informationspaket.

Ladda ner infobladet

Fler infoblad från BIM Alliance

Läs mer om projektet

Uppdaterad den