Varför har Urban ICT Arena valt drönare som ett fokusområde?
– Vi ser till exempel att drönare skulle kunna användas vid utrymning av stora arenor eller andra typer av inomhusstäder eller om man vill lösa ”the last mile”-utmaningen med transport ända fram till dörren på ett praktiskt sätt. Vi har startupen Globhe med oss som partner i testbädden. Vi har också en annan drönar-startup med oss, Skarl, som har utvecklat en drönare som kan användas vid luftkvalitetsmätningar.

Vilka tjänster hoppas du kommer att utvecklas med hjälp av data som samlas in med drönare?
– Några exempel är prognoser av hur morgondagens rusningstrafik ser ut, vägvisare till närmaste parkering, prognos av pollenhalter, luftföroreningar och smartare och tryggare parker med friskare träd.

Vilka är de största hindren som du ser i arbetet med drönare, och de datamängder som de samlar in?
– Vi behöver hitta bra sätt att utveckla olika typer av drönartjänster utan att riskera att människor och egendom skadas. Vi måste ha med oss tillsynsmyndigheterna som ansvarar för luftrum, gaturum, integritet och så vidare i arbetet med att utveckla drönaranvändandet, men de har ofta ont om resurser och otydliga uppdrag. Och frågan hur de ska kunna delta i projekt som hanterar dessa frågor utan att därmed bli jäviga måste lösas, liksom att de behöver få resurser för att jobba med de här frågorna.

Nyfiken på Petra och Urban ICT Arena?

Hör Petra tala på konferensen "Drönare för datainsamling 2018 – på spaning efter framtidens lösningar" den 23 januari 2018.

Vad kommer du att berätta mer om på konferensen?
– Jag kommer att berätta om aktiviteterna inom Urban Drone Lab och prata om horisontalisering – vikten av att låta sig omkullkastas och hitta den nya ”affären” för att kunna tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter. Jag kommer också att berätta om vår metod #NotBoring, samt lyfta vikten av att införliva slutanvändaren redan från början i projekten (kvadrupel helix) och varför det ställer nya krav på oss och våra processer.

Läs mer om Urban Drone Lab inom Urban ICT Arena

Text: Lisa Samuelsson Geoforum Sverige

Uppdaterad den