Medlemmar i BIM Alliance

Se vilka företag och organisationer som är medlemmar i BIM Alliance och läs mer om medlemskapet.

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation med syfte att företräda, tillvarata och samordna medlemmarnas gemensamma intresse. Tillsammans omsätter de 90 medlemsföretagen ca 20 miljarder kronor och sysselsätter ca 18 000 personer. Medlemmarna består av ledande aktörer som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden.

Archus vill vara en nytänkande, engagerad rådgivare och utvecklingspartner inom samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, projektutveckling, arkitektur och design. Verksamheten omfattar tre huvudinriktningar:

  • Arkitektur allt inom arkitektur, både inomhus och utomhus
  • Development affärsutvecklingskompetens som förädlar fastigheter och samhällen
  • Partner – fristående byggherreombud som tar helhetsansvar för kundens projekt
Uppdaterad den