Representanter från BIM Alliance på buildingSMART International-konferens.

Neutrala och öppna filformat används flitigt

Under mötet blev det tydligt att öppna och neutrala filformaten IFC (industry Foundation Classes) och BCF (BIM Collaboration Format) används flitigt i allt fler sammanhang och innovativa arbetssätt och användningsområden redovisades från ett antal projekt och företag. Arbetet med att utveckla och utvidga IFC för infrastruktur är också intensivt med projekt för gemensamma delar följt av väg, järnväg, tunnlar och broar.

Andra intressanta områden som presenterades under mötet var modellbaserade detaljplaner och bygglovshantering, samt utveckling av modellvyer (MVD) för olika ändamål, såsom mängdavtagning och energianalys.

Läs mer om vad som presenterades på konferensen

Om buildingSMART International

buildingSMART International är ett öppet och neutralt internationellt samarbete rörande utveckling och användning av öppna standarder för BIM.

Vill du delta vid mötet i Paris?

En ovanligt stor svensk delegation hade fullt upp med att följa alla sessioner i London och vi behöver bli fler inför vårens möte i Paris. Hör av dig till Kurt Löwnerts om du är medlem i BIM Alliance och är intresserad av att medverka: kurt.lownertz@bimalliance.se

Uppdaterad den