Lär dig mer om BIM!

BIM Alliance infoblad presenterar resultat och positiva exempel från projekt genomförda inom BIM Alliance, eller gemensamma initiativ från BIM Alliances medlemmar.

Bakgrunden till att efterfråga en ny teknisk lösning är det grundproblem som finns både internt inom Trafikverket och i branschen i stort – att bygg- och anläggningsprojekt samtidigt måste hantera många olika IT-system där varje system av historiska skäl i mångt och mycket fungerar som en egen enhet. Öppna standarder existerar inom olika områden men ofta fungerar även dessa standarder som stuprör – olika standarder pratar olika språk.

– Vi har olika system på marknaden som producerar data i våra projekt men de olika systemen förstår inte varandra, säger Mikael Malmkvist, projektledare utveckling på Trafikverket. Därför behöver vi en lösning som kan processa de här datamängderna oberoende av deras struktur. Olika programvaror baseras på olika standarder och går inte att samköra. Vi kan inte skapa unika lösningar för varje enskilt fall utan det måste finnas en lösning som fungerar oberoende av vilken standard som programvaran bygger på.

Öppna neutrala standarder är enligt Trafikverket en förutsättning men de löser inte det här problemet, det fattas något däremellan. Därför var Trafikverket med och drog igång projektet V-Con. V-Con står för Virtual Construction for Roads och var ett femårigt EU-finansierat projekt som förutom vägar även omfattade järnvägar.

Ladda ner infobladet

Uppdaterad den