– Vi tror att det finns potential för helt nya lösningar och användningsområden för obemannade farkoster, säger Erik Borälv, som är ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Redan idag skapas praktisk nytta med drönare exempelvis inom byggområdet, räddningstjänsten och kommunal verksamhet som mätning och planering. Idag bygger många tjänster på att drönaren har en traditionell kamera som tar bilder och spelar in video. Utvecklingen går mot att addera andra slags sensorer för att utöka funktionaliteten. Värmekamera och laser-radar är sådana exempel.

Den stora potentialen finns samtidigt mest sannolikt i de lösningar som ännu inte existerar på marknaden, säger Erik Borälv.

Erik kommer att berätta om utlysningen på konferensen "Drönare för datainsamling 2018 – på spaning efter framtidens lösningar" som BIM Alliance arrangerar tillsammans med Geoforum Sverige den 23 januari.

Utlysningen öppnade 8 december och stänger 15 mars. Beslut meddelas 27 april och då får också projekten starta.

Till utlysningen Framtidens drönare på Vinnovas webbplats

Uppdaterad den