Petter Bengtsson från Zynka BIM och Peter Karlsson från Akademiska Hus.

Du pratar om PIM, DIM, CIM och FIM för att förklara BIM i olika skeden, vad menar du med det?
– Om vi definierar BIM som en informationsmodell under en byggnads hela livscykel kan BIM se väldigt olika ut beroende på vilket skede vi befinner oss i och vem vi arbetar med. Delar vi in BIM i stegen Program-, Design-, Construction- och Facility- Information Model, så ger det en tydligare bild av vad vi menar. Jag beskriver det såhär:

Presentationen på frukostmöte

På BIM Alliance frukostseminarium i december berättade Petter Bengtsson mer om projektet.

  • PIM – projektutvecklingsskedet, till exempel en volymmodell kopplat till en affärsutvecklares kalkyl där vi simulerar affären.
  • DIM – projekteringen, till exempel designmodeller som nyttjas för samordning och analyser.
  • CIM – produktionsfasen, till exempel den tillfälliga fabriken där modell används från utsättning till simulering av kritiska arbetsmoment.
  • FIM – förvaltningen, till exempel en modell för teknisk förvaltning att lokalisera information om ett valt objekt.

Vilka lärdomar vill du dela med dig från samarbetet med Akademiska hus?
– Det finns många lärdomar från projektet. Först måste man bestämma sig för om man vill driva ett utvecklingsprojekt eller ett innovationsprojekt, och inse skillnaden däremellan. I det här fallet har Akademiska Hus satsat på öppen innovation, och där anser jag att några nyckelfaktorer är:

  • Att ledning förstår innebörden av innovation och backar upp projektet både ekonomiskt och organisatoriskt – utan ledningen i ryggen blir det inga projekt.
  • Samverkan med flera externa aktörer och över olika branscher. Om man för tidigt bestämmer sig för lösningen och samarbetar med de man ”brukar” kommer ofta bra saker, men ingen innovation.
  • Tänk stort och våga misslyckas! Återigen en ledningsfunktion, man måste få misslyckas och berätta om det, annars kommer ingen innovation.

Vad har du för förhoppningar för 2018?
– Under det kommande året satsar vi på att genomföra den största insamlingen av fastighetsdata hittills, detta blir grunden till en helt ny tjänstesektor för fastighetsmarknaden där vi suddar ut gränsen mellan inomhus och utomhus.

– Digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn kommer att drivas av att vi ser nya intäktsströmmar som bygger på tjänster som i sin tur kräver informationsstrukturer.

Text: Terese Lilliehorn


Visualisering

Ta del av hur visualiseringen av Chalmers interiör i projektet ”A working lab” ser ut.

Till visualiseringen hos Zynka BIM

Uppdaterad den