Annette Eilert från Annette Eilert drönare och Katrin Magnusson från Magnusson drönare

Vad tar du med dig från dagen?

Katrin Magnusson, Magnusson drönare

– Jag har fått ny kunskap, många intryck och nya kontakter - jag har mött många spännande människor idag. Jag slås att av att det finns en stor entusiasm och tro på framtiden med drönare.

– Jag skulle önska att konferensen var längre så att det inte blir lika tajt i programmet. Jag skulle också vilja få mer interaktion med föreläsarna och kanske få komma närmare tekniken, få titta och testa mer. Av det skälet vore det också trevligt med ännu fler utställare.

Har du knutit några nya kontakter idag?

Annette Eilert, Annette Eilert drönare

– Ja, jag har träffat både gamla och nya kontakter som jag tror och hoppas ha nytta av. Jag hade tittat på deltagarlistan i förväg och visste redan innan vilka jag ville prata med för att skapa kontakt. Flera av dem jag träffat idag är möjliga samarbetspartners. Jag tycker att det har varit en mycket lyckad dag!

Sven Vasseur från Lantmäteriet

Har du fått några nya idéer eller tankar idag som du tar med dig tillbaka till jobbet?

Sven Vasseur, Lantmäteriet

– Ja, jag tycker det har varit mycket intressant att se hur Lantmäteriets arbete kan kopplas till de testbäddar för drönare som finns runt om i landet och jag ser också också kopplingarna till Smart Cities och till vårt arbete med Digitalt först.

– Jag slås också av hur vi kommer att behöva hantera den data som drönare samlar in, och som kommer oss tillhanda - vi vill kunna använda den till bra saker. Själv arbetar jag med ras och skred och här ser jag verkligen möjligheter med drönarinformation för vår krisberedskap.


Konferensen arrangerades av BIM Alliance och Geoforum Sverige den 23 januari 2018.

Mer om konferensen

Ta del av bilder och presentationer från konferensen

Uppdaterad den