I Maria Norlanders text hos tidningen Fastighetsnytt kan vi bland annat läsa om ett av de få exempel som finns i praktiken. Exemplet handlar om när Autodesk skulle bygga om kontorslayouten på sitt eget Torontokontor.

– Det vi gjorde då var att vi satte parametrar, grundförutsättningar, för det resultat som man önskar uppnå. I det här fallet delades det in i sex huvudkategorier som var de viktigaste för de som skulle arbeta där, säger Joachim Dekker, Nordisk säljchef inom byggindustrin på Autodesk.

Bland annat bad man algoritmen räkna in närhet till toaletter, kök, kaffemaskiner, bullernivåer, öppet kontorslandskap eller stängda ytor, produktivitet, dagsljus, utsikt, distraktionsytor och annat.

Utifrån de här grundförutsättningarna, tillsammans med kvadratmeter, antal anställda och hur många våningsplan drog sedan molnet igång och arbetade med olika interaktioner av de olika parametrarna.

– Efter ett par timmar kom molnet tillbaka med 10 000 olika designalternativ. Från början var det kanske en miljon, men datorn hade själva bantat ned dem till 10 000 bästa. Nästa steg var då att människan gick igenom alternativen och började gradera vilket som bäst uppfyllde kraven för de anställda med nya krav och parametrar.

Till slut landade det i fyra designalternativ som människan sedan tog vid.

– Generativ design är alltså en kombination av mänsklig intelligens och dataintelligens. Det ena utesluter inte det andra utan det här är en förstärkning av den mänskliga designkapaciteten i kombination med kraften av molnet.

Läs hela artikeln på Fastighetsnytts webbplats

Uppdaterad den