Under 2018 kommer vi att fortsätta att bredda verksamheten med fler aspekter av digitaliseringen där de objektsbaserade modellerna utgör strukturen och basen för informationen. Vi ska fortsätta att utveckla våra intressentgrupper, seminarier och projekt, men också göra några specifika satsningar för året:

  • Påverka och utveckla genom Smart Built Environment
    BIM Alliance deltar aktivt med arbetet inom Smart Built Environment – innovationsprogrammet inom samhällsbyggande och digitalisering. Under året kommer vi att bidra till strategiarbetet inför nästa programperiod som pågår åren 2019–2021. Här påverkar vi inriktningen på BIM-utvecklingen inom standardisering men också gällande andra viktiga områden som arbetssätt, roller, affärsmodeller och livscykelperspektiv.
  • Satsa ytterligare på kompetens- och utvecklingsfrågor
    För att hitta sätt att höja kompetensen inom BIM hos yrkesarbetare har BIM Alliance påbörjat en dialog med Skolverket och några av branschorganisationerna.
  • Kommunicera med medlemmarna
    För att BIM Alliance ska utvecklas och ge så mycket nytta som möjligt så vill vi veta medlemmarna tycker och under våren kommer vi att genomföra en medlemsundersökning. Som ett led i detta kommer vi också att utveckla BIM Alliance kommunikation.

Vill du veta mer om planerna för 2018 kan du läsa mer i verksamhetsplanen.

Uppdaterad den